Заболяването „Син език”. Информация за животновъди -кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане за кампания 2014

Източник на информация: http://www.mzh.government.bg

Във връзка с усложнената епизоотична ситуация на територията на страната, касаеща заболяването „Син език” по преживните животни, Министерството на земеделието и храните  информира всички животновъди –кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане  за кампания 2014 в чиито ферми е констатирана болестта, относно:

Прочети още...

Нови световни награди за изключителен принос на технологиите към равенството между половете

Световният телекомуникационен съюз и UN Women (Агенцията на ООН за равенство между половете и овластяване на жените) си партнират в учредяването на нова международна награда, която ще оценява разработки в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за подпомагане на равенството между половете. Световният GEM-TECH приз ще бъде връчен на 7 победители от правителствения сектор, частния сектор, академичните среди и гражданското общество за първи път тази есен в Бусан, Корея. Онлайн номинациите са отворени до 23.59ч на 5-ти септември 2014 на следния адрес: www.itu.int/gem-tech-awards, а победителите ще бъдат уведомени до 5-ти октомври.

Прочети още...