Фотоизложба на Джендър проект в Бяла черква

Фотоизложба в Бяла черква на тема На 22 април- Международният ден на Земята - в Бяла черква отбелязаха 30-годишнината на Природонаучния музей „Към природата с любов” и 95 години от учредяването на пчеларското дружество. Празникът беше отбелязан с откриване на две изложби и с акция по засаждане на декоративни храсти в градината пред музея.

 

Джендър проект в България  гостува на музея с прекрасна фотоизложба на тема "Успелите жени в селските райони на България" от 10 май 2015г.

Получихме прекрасно писмо и снимки от  г-жа Анастасия Георгиева, директор на Исторически музей - Бяла черква.

Имам удоволствието да изкажа сърдечна благодарност от името на Исторически музей - Бяла черква към екипа на Джендър проект в България за прекрасната фотоизложба, която гостува в Природонаучния музей в нашия град . Посветихме я на празника на град Бяла черква 11 май и на 30-годишнината от създаването на Природонаучната експозиция.Изложбата беше тържествено открита на 10 май 2015 г. Изпращам кратка информация и снимки. Поздравления за чудесните фотографии и интересното решение за експониране! Благодаря Ви и желая бъдещи творчески проекти и успехи! Бихме желали да осъществим и други съвместни прояви! Надяваме се на по-нататъшно сътрудничество с фондация "Джендър проект в България"!

С уважение,

Анастасия Георгиева
директор на Исторически музей - Бяла черква

Сайтът на музея, може да разгледате тук: www. museumbcherkva.com