Марина Бракалова: До два месеца ще има работна група за премахване на пречките пред късите вериги

Марина Бракалова: До два месеца ще има работна група за премахване на пречките пред късите веригиВ рамките на два месеца ще започне работа сформираната вече работна група, която ще очертае всички нормативни пречки за директен достъп на малките производители до потребителите. Това обяви Марина Бракалова, зам.-министър на земеделието и храните, по време на кръгла маса, която се проведе днес в Министерство на земеделието и храните на тема: „Достъпът до пазара – необходимо условие за развитие на малкото фермерство в България“. В дискусията участваха представители на министерството, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националното сдружение на общините, Националната агенция по приходите и браншови организации. Дискусията се организира от Министерство на земеделието и храните в партньорство с Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели.

„Отмина времето, в което малките производители присъстваха кампанийно на градски празници. Сега те имат нужда от постоянно действащи пазари с еднакви правила за достъп, които да им осигуряват възможност да реализират професионално своята продукция.“, каза Ивайла Вълчева, секретар на Националната асоциация на малките семейни ферми. Тя подчерта, че е необходима ревизия на нормативната база както на национално, така и на местно ниво. Освен това е необходимо да се промени отношението на общините към фермерските пазари, каза още тя.

В тази насока ще се работи за създаване на пътна карта, която да обозначи вече съществуващите пазари и местата, където може да бъдат създадени такива. В изготвянето й ще се включат производители и представители на МЗХ, Сдружение на общините и други институции, така, че всяка страна да поеме своята отговорност. Министерство на земеделието и храните се ангажира да инициира подобряване на нормативната уредба така, че да се оптимизира средата на работа на малките производители, каза Бракалова. „Това включва промяна на Наредба 26 и подзаконовите нормативни актове, а допълнително МЗХ се ангажира да подобри всички текстове свързани със следващия програмен период на Програмата за развитие на селските райони, така че да има необходимите условия и финансови инструменти, за да се подобри техният достъп до потребителите.“,

„Допълнително ще се обсъждат възможностите за създаване на постоянни, сезонни и мобилни регулярни пазари.“, каза още Марина Бракалова и припомни, че в новата ПРСР фокусът е върху развитието на късите вериги и ще се финансира създаването на различни форми на инфраструктура за предлагане на продукцията, както и създаването на асоциации на производители, които в сътрудничество да организират предлагането. Местните инициативни групи също могат да работят в тази насока, каза още Бракалова.

Д-р Тенчо Тенев, зам.-изпълнителен директор на БАБХ, съобщи, че в момента регистрираните по Наредба 26 фермери са: предлагащи прясно месо от птици – двама, от зайци – един, от дивеч – двама, яйца от кокошки – 27, яйца от пъдпъдъци -6, сурово мляко – 87, сладководна риба – 17. Обектите, в които се предлагат такива продукти са общо 15. Той каза, че е важно производителите да упражняват помежду си самоконтрол, в допълнение към външния.

В момента нормативната уредба е еднаква за големите и малките производители, а е необходимо да се направи специализирана такава, която да урежда положението на малките и да позволява контрола им, каза Димитър Белоречков, председател на Съюза на птицевъдите в България. Според него срещата дава възможност да се пристъпи към изменение на нормативни актове като Наредба 26, която според него е недействаща в този вид.

 „Без подкрепа от държавата и създаване на малки и големи групи производители, не мисля, че промяната би могла да се случи“, каза Кристина Цветкова, изпълнителен директор на Продуктов борд за яйца, птици и заешко месо.

„Хубаво е, че служебното, както и предишното, правителство мисли по темата за реализацията на продукцията и пазара. Най-големият проблем в момента за малките производители е реализацията на продукцията им. Ето защо, според Мариана Милтенова, на първо място е необходима промяна на закона за тържищата и борсите. „Трябва да се определи дефиницията що е то „местен пазар“, за да знаят нашите производители къде какво могат да продават, и да се спре вноса на стока, която може да се продава, като всеки един склад се превърне в пазар или тържище на едро – това, според мен, е недопустимо.“, каза тя.

Всички представители на НПО приветстваха инициативата на МЗХ, но се обединиха около мнението, че тя ще бъде наистина полезна, ако и следващото правителство я продължи.

Лилия Александрова, agrozona.bg