Първите женски кооперации променят живота и земевладението в Горен Египет

Hajja Zeinab, , щастлив член на кооперацията в село Ал Tod, Luxor Governorate, Египет приготвя храна за овцете и едрия рогат добитък.  Photo: UN Women / Фатма ЯсинКооперация в Луксор за отглеждане на говеда е осигурила достойни работни места и условия на труд, където 26 жени получават доходи и са вземащите решения за ползването на земята и  разделението на труда.

Зелени полета, осеяни с редове от ярки червени домати характеризират провинцията около село Al Tod, в египетския регион на Луксор (община, намираща се на около 300 км от столицата, Кайро). Слънцето грее, топлите ветрове духат роклите и забрадките на жените, които сортират на полето. Наблизо, мъжете проверяват системата за напояване, за да се уверат, че водата достига до всички малки корени. Огромна промяна, постигната в рамките на последната година, преди която много от същите тези области са били безплодни.

 

Двадесет и шест от тези местни жени, са били членове на земеделската Асоциация за развитие на общността Аl Tod, но тъй като земята е била собственост само на техните колеги от мъжки пол, мъжете са доминирали при вземането на решения и не са давали думата на жените да се чуе.

След години на изолация и лишения, 26-те жени, напускат Асоциацията и формират Кооперация, която им дава възможност самостоятелно да започнат да отглеждат едър рогат добитък – един нов източник на приходи за тях. Кооперацията е осигурила достойни работни места и условия на труд за тези жени.

"Хората обикновено се противопоставяха на моето лидерство в земеделската Асоциация, както и във всяка друга институция", казва Amal Abel Aziz, 33-годишна жена инженер, която е помогнала образуването на Кооперацията. Тя е  разведена, с бакалавърска степен по архитектура, и е трябвало да преодолее множество предизвикателства. "Аз реших да не слушам какво казват другите и просто се съсредоточих върху целите си и начина за постигането им."

Равнището на бедност в Горноегипетските провинции е много по-високо, отколкото това в Долен Египет, тъй като културни, социални и религиозни норми пречат на жените в селските райони да се възползват от възможностите за работа извън дома. Те са дискриминирани по полов признак и в заплащането и условията на труд. Според Докладът за човешкото развитие на Египет 2008 г., делът на крайно бедните в страната за Горен Египет е 66 на сто, като почти 95 на сто от най-бедните села, са разположени там.

Според доклада за 2012 г. на Централната агенция на Египет за преброяване и статистика, жените са само 23 на сто от формално регистрираната работна сила. Но тъй като голяма част от тяхната работа е неформална, Световната програма по прехраната /World Food Programme/ изчислява, че в действителност жените съставляват повече от 75 на сто от работната сила в земеделието в Горен Египет.

Новата женска Кооперацияе част от проекта “Pro-poor Horticulture Value Chains in Upper Egypt” (Salasel), финансиран по MDG Съвместната програма, предназначена да подобри ефективността на сектора градинарство и агробизнес в Горен Египет, в усилията за борба с бедността. Съвместната програма обединява четирите организации на ООН - Програма на ООН за развитие (ПРООН), Организацията на обединените нации за индустриално развитие (ЮНИДО), Международната организация на труда (МОТ), и тази за жените UN Women - в партньорство с Министерството на промишлеността и търговията и Министерството на инвестициите на Египет. С организирането на дейности генериращи приходи, тя има за цел да подобри положението на дребните земеделски производители в износа и на вътрешните пазари и да създаде  достойни условия на труд и заетост в региона, както за мъжете, така и за жените.

"Чрез нашата работа в тази Кооперация, всяка жена ще има месечен доход от най-малко 300 до 400 египетски паунда", обяснява Аmal. Като членове на земеделската Асоциация, те не са имали месечен доход!

"Овластяването на жените и преодоляването на отрицателните предизвикателства са сред приоритетите на UN Women," казва Mohammad Naciri, представител на UN Women в Египет. За една година, UN Women стартира три женски кооперации в Горен Египет, за да се даде тласък на включването на жените в икономиката и на равенството между половете. „Една от нашите цели е да се подкрепи лидерството на жените в икономиката и да им се предоставят реални възможности за генериране на приходи. "

Стартът на Кооперацията се е състоял през юни 2013 г., в присъствието на представители на UN Women, на Съвместната програма и на Misr El Kheir Foundation. UN Women и членовете-основатели са работили в тясно сътрудничество с Misr El Foundation Kheir, за осигуряване на генериращи доходи активи (като говеда), за обучение в развиване на бизнеса и за техническа подкрепа (като например обучение за това как да се отглеждат говеда).

"След като оглавих кооперацията, станах по-амбициозна и независима", казва Amal, по време на официалното откриване. "Един ден, аз ще бъда губернатор на  Luxor и ще взимам решения за подобряване на доходите на хората и благополучието им."

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/10/women-cooperatives-in-upper-egypt?utm_