Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) обявява начало на третия конкурс за набиране на проектни предложения

В рамките на два месеца допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области: „Демокрация, права на човека и добро управление“, „Социално включване и овластяване на уязвими групи“, „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, „Изграждане на капацитет на НПО“.

 Подробни насоки за кандидатстване по третия конкурс за набиране на проектни предложения можете да изтеглите от интернет страницата на Програмата: http://ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=16.

 

Крайният срок за подаване на проектите е 18 ноември 2014 г., 17:00 ч.

 За да подадат проект, допустимите кандидати трябва да заявят регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) като попълнят исканата информация тук: http://ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=40.

Организациите, които вече имат достъп до ЕСПУП (получен по време на първия или втория конкурс за набиране на проектни предложения), няма нужда да се регистрират повторно.

Програмният оператор ще проведе информационни дни в периода 24 септември – 10 октомври 2014 г. както следва:

1. 24 септември 2014 г. (сряда) – 10:00-13:00 ч.; гр. Враца, Търговско-промишлена палата, бул. “Христо Ботев” 24

2. 26 септември 2014 г. (петък) – 10:00 – 13:00 ч.; гр. Пловдив, хотел „Алианс“, бул. „Васил Априлов“ № 7

3. 1 октомври 2014 г. (сряда) – 10:00 – 13:00 ч.; гр. Велико Търново, Гранд хотел „Янтра“, площад „Велчова Завера”, ул. „Опълченска” 2

4. 2 октомври 2014 г. (четвъртък) – 10:00 – 13:00 ч.; гр. Варна, зала „Аква“, хотел „Аква“, ул. „Девня“ № 12

5. 3 октомври 2014 г. (петък) – 10:00 – 13:00 ч.; гр. Бургас, зала „Амфибия“, хотел „Аква“, бул. „Демокрация“, комплекс „Лазур“

6. 10 октомври 2014 г. (петък) – 10:00 – 13:00 ч.; гр. София, зала „Рубин“, Принцес Хотел София, бул. „Мария Луиза“ 131.